Poziv za dostavu ponuda - stručni nadzor izvođenja građevinskih i ostalih radova

11.08.2021

Poziv na dostavu ponuda - stručni nadzor izvođenja građevinskih i ostalih radova radi unapređenja infrastrukture u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Rijeka, usluge stručnog nadzora, konzaltinga i koordinatora zaštite na radu, financiranog iz Poziva unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije-druga faza ( Referentne oznake : KK.08.1.3.04.0041)

Poziv na dostavu ponuda

3.12.2020

Poziv na dostavu ponuda predmet nabave: Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, projektno-tehničke dokumentacije u sklopu projekta Rekonstrukcija i dogradnja Centra za socijalnu skrb Rijeka, financiranog iz Poziva Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije - druga faza (Referentne oznake : KK.08.1.3.04.0041)

Stranice