Poziv na dostavu ponuda

3.12.2020

Poziv na dostavu ponuda predmet nabave: Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, projektno-tehničke dokumentacije u sklopu projekta Rekonstrukcija i dogradnja Centra za socijalnu skrb Rijeka, financiranog iz Poziva Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije - druga faza (Referentne oznake : KK.08.1.3.04.0041)

Stranice