Uzdržavanje

22.08.2014

PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE

Svako dijete ima pravo na primjereni životni standard i na uzdržavanje od strane roditelja. Djetetovo pravo na uzdržavanje izvire iz Ustava RH, zakonskih propisa RH, kao i međunarodnih propisa.

Razvodom braka, odnosno faktičnim prestankom bračne ili izvanbračne zajednice, roditelj koji ne živi sa djetetom u obiteljskoj zajednici, dužan je uzdržavati svoje dijete sukladno pravomoćnoj sudskoj presudi, sudskoj nagodbi ili nagodbi pred centrom za socijalnu skrb.

Izmjenama i dopunama Obiteljskog zakona iz 2008. god., regulirano je ako roditelj kojemu je utvrđena obveza pridonositi uzdržavanju djeteta, toj svojoj obvezi ne udovoljava duže od 6 mjeseci neprekidno ili ako nije platio za šest mjeseci s prekidima unutar razdoblja od sedam mjeseci, centar za socijalnu skrb dužan je na prijedlog drugog roditelja ili po službenoj dužnosti donijeti odluku o privremenom uzdržavanju i u skladu s njom isplaćivati uzdržavanje sve dok roditelj-obveznik uzdržavanje ne počne udovoljavati svojoj obvezi, u ukupnom trajanju od najdulje tri godine.

Privremeno uzdržavanje koje centar za socijalnu skrb odobrava u slučaju kada roditelj ne plaća uzdržavanje, određuje se u iznosu od 50 % iznosa potrebnih za mjesečno uzdržavanje djeteta koje propisuje Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbni.