Unutarnji ustroj Centra

22.08.2014

U Centru se poslovi iz članka 118. stavak 1. i 2. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 33/12) obavljaju u Odjelima i to:

- Odjel socijalne skrbi

- Odjel za zaštitu tjelesno ili mentalno oštećenih osoba, u okviru kojeg djeluje  Prvostupanjsko tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi

- Odjel za zaštitu djece, braka i obitelji

- Odjel za poslove skrbništva

- Odjel za zaštitu i tretman djece i mladeži s poremećajima u ponašanju

- Odjel računovodstveno-financijskih, pravnih, administrativnih i tehničkih poslova