Socijalne usluge i drugi oblici pomoći

22.08.2014

DRUGI OBLICI POMOĆI I USLUGA

Osim prava koja su regulirana Zakonom o socijalnoj skrbi i jednaka su na području cijele države koja za njih i garantira, osobe koje su u nepovoljnim osobnim ili obiteljskim prilikama mogu, kroz različite duge oblike pomoći, ostvariti unapređenje kvalitete života, osnažiti se i aktivnije uključivati u društvo. Njih, u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi, ali i drugim zakonima, pravilnicima i odlukama na nivou države i lokalne zajednice pružaju ustanove socijalne skrbi, udruge, vjerske zajednice, fizičke i pravne osobe.

Neke od tih usluga su:

 1. pomoć za podmirenje troškova stanovanja (ostvaruje se u gradskom uredu za socijalnu skrb i zdravstvo, odnosno jedinice lokalne samouprave)
 2. novčani iznos za ogrjev, ako se obitelj grije na drva (odobrava jedinica lokalne samouprave)
 3. jednokratna novčana pomoć u slučaju izvanrednih, nepovoljnih okolnosti (odobrava se u Centru za socijalni rad, jedinicama lokalne samouprave, ponekad u udrugama ili vjerskim zajednicama) a može biti u novcu ili naravi
 4. potpora za troškove smještaja u učeničkim domovima, troškovima prijevoza i troškovima za školske udžbenike, troškovima studiranja)
 5. usluge savjetovanja i pomaganja koje korisnicima pružaju informacije, pomažu u sagledavanju problema i pronalaženju rješenja, izgradnji socijalne mreže a pružaju se u svim nepovoljnim i rizičnim situacijama iz kojih klijent ne može sam naći izlaz (pružaju se u Centru za socijalnu skrb, udrugama, vjerskim zajednicama)
 6. usluge pomoći i njege u kući (održavanje osobne higijene, pospremanje, nabavke, organiziranje toplog obroka i sl)
 7. usluge stručne pomoći u obitelji koja se pruža u obitelji čiji član ima teškoće u razvoju (dijete) ili je odrasla osoba s invaliditetom a pomaže im u savladavanju specifičnih znaja i potreba u svrhu aktivnog uključivanja u društvo
 8. usluga rane intervencije koja se pruža obiteljima koje trebaju pomoć oko savladavanja poteškoća djeteta  koje ima određene razvojne rizike i poteškoće
 9. usluge boravka (poludnevni, cjelodnevni ili povremeni)
 10. plaćanje pogrebnih troškova za korisnika socijalnih prava i usluga ako nema vlastitih sredstava niti srodnika koji bi to bili dužni učiniti
 11. pomoć pri zbrinjavanju beskućnika u skloništima i prenoćištima za beskućnike
 12. suradnja i povezivanje korisnika s udrugama koje bi im mogle pomoći (klubovi liječenih alkoholičara, humanitarne udruge, besplatna pravna pomoć i sl.)