Rekonstrukcija i dogradnja Centra za socijalnu skrb Rijeka

19.11.2020

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Centar za socijalnu skrb Rijeka sklopili su Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. u svrhu provedbe projekta pod nazivom : Rekonstrukcija i dogradnja Centra za socijalnu skrb Rijeka.