Razvod braka

21.08.2014

Postupak razvoda braka i posredovanjem uređeni su odredbama Obiteljskog zakona.

Ovlasti Centra za socijalnu skrb su da sudjeluje u postupku, da donosi mišljenja i prijedloge. Na samom početku postupka Centar provodi postupak Posredovanja u kojem obavlja razgovor samo sa bračnim drugovima pokušavajući doći do spoznaja o njima, dinamici njihovih odnosa te da li postoji mogućnost nastavka bračne zajednice. Postupak se provodi u roku od 3 mjeseca. Centar donosi Stručno mišljenje koje dostavlja bračnim drugovima s kojim oni dalje nastavljaju postupak na sudu. Ukoliko bračni drugovi u roku od godine dana od dana donošenja rješenja o provođenju postupka posredovanja stručno mišljenje Centra ne dostave sudu, postupak će se obustaviti.

U postupku posredovanja bračni partneri se pokušavaju dogovoriti o daljnjoj skrbi za mlt. djecu,  o susretima i druženjima sa roditeljem s kojim ne žive i o obvezi uzdržavanja djece. Ukoliko bračni drugovi u postupku razvoda braka ne postignu dogovor o ovim pitanjima, Sud traži od Centra mišljenje o obiteljskim, materijalnim i socijalnim prilikama s prijedlogom stručnog tima s kojim će roditeljem dijete živjeti  te o dinamici susreta i druženja. Centar vrši očevid u obitelji bračnih drugova, uvid u postojeće podatke, radi dodatne obrade te na timskom sastanku donosi prijedlog i mišljenje koje dostavlja Sudu. Često stručni radnici koji su radili na stručnom mišljenju prisustvuju sudskim raspravama na kojima dodatno obrazlažu svoja mišljenja i prijedloge.