Poziv za dostavu ponuda - stručni nadzor izvođenja građevinskih i ostalih radova

11.08.2021

Poziv na dostavu ponuda - stručni nadzor izvođenja građevinskih i ostalih radova radi unapređenja infrastrukture u vlasništvu Centra za socijalnu skrb Rijeka, usluge stručnog nadzora, konzaltinga i koordinatora zaštite na radu, financiranog iz Poziva unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije-druga faza ( Referentne oznake : KK.08.1.3.04.0041)