Poziv na dostavu ponuda - detektori metala

30.08.2019

Poziv na dostavu ponuda - usluga nabave i ugradnje prolaznog detektora metala i nabave ručnih detektora metala u Centru za socijalnu skrb Rijeka