Posvojenje

21.08.2014

Posvojenje je regulirano Obiteljskim zakonom (NN br. 116/03; 17/04; 136/04; 107/07 i 61/11) i to članicima 123. do 148. Navednim odredbama Obiteljskog zakona propisane su pretpostavke za zasnivanje posvojenja, postupak posvojenja kao i prava i dužnosti iz posvojenja.

Osoba ili osobe koje žele posvojiti dijete obraćaju se Centru za socijalnu skrb prema mjestu svog prebivališta od kojeg mogu saznati sve potrebne informacije o postupku posvojenja. U Centru za socijalnu skrb potencijalni posvojitelji prolaze stručnu obradu kako bi se procijenila njihova podobnost za posvojenje. U toj obradi sudjeluju stručni suradnici Centra za socijalnu skrb – socijalni radnik i  psiholog. Metode kojima se procjenjuje podobnost za posvojenje i način izrade i mišljenja o podobnosti za posvojenje propisani su Pravilnikom o metodama utvrđivanja podobnosti za posvojenjem, načinu izrade mišljenja o podobnosti za posvojenje i vođenju središnjeg očevidnika o potencijalnim posvojiteljima i posvojenjima (NN br. 79/08).

Centar za socijalnu skrb je, sukladno članku 135. st. 2. Obiteljskog zakona, dužan u roku od dva mjeseca od zaprimanja zahtjeva za posvojenje izraditi mišljenje o podobnosti za posvojenje za potencijalne posvojitelje koji su mu se obratili. Nakon što Centar za socijalnu skrb izradi mišljenje o podobnosti za posvojenje, potencijalni posvojitelji se mogu obratiti bilo kojem Centru za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj s prijedlogom za posvojenje.