Posjet učiteljskog fakulteta u Rijeci

24.04.2018

Dana 23.travnja 2018.g. u posjet Obiteljskom centru došli su sa Učiteljskog fakulteta u Rijeci, studenti 3. godine Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, sa asistentom Danijelom Blanuša Trošelj ( u ime prof.dr.sc. Jasna Krstović), ukupno njih 44-oro. Cilj dolaska je bio upoznate resurse u lokalnoj zajednici koji su namjenjeni djeci i roditeljima.

Stručne djelatnice: Nina Vela Vrabec i Gordana Stolfa su studentima  prikazale rad u Obiteljskom centru sa posebnim naglaskom na preventivne programe namijenjene roditeljima i djeci.  Ujedno , s namjerom da približimo rad s roditeljima i djecom, sa studentima je provedena  vježba slušanja.

Studenti su pokazali interes te su sa zanimanjem  pratili izlaganje ali i uključivanje u aktivnost. Zbog brojnosti studenata  susret se odvijao sa dvije grupe studenata u vremenu   od 8,00-10,00 sati.