Poštanske usluge (prosinac, 2014.)

21.11.2014

Upućuje se poziv na dostavu ponude sukladno čl. 18.st.3. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14-Odluka Ustavnog suda RH, u daljnjem tekstu : Zakon o javnoj nabavi) za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 200.000,00 kn bez PDV-a tzv. bagatelnu nabavu. Nabava će se provesti sukladno Uputi za nabavu, robe, usluga i radova do propisanih vrijednosti CSS Rijeka.

Više u prilogu (doc).