Odluka o poništenju postupka

1.12.2020

Odluka o poništenju postupka nabave usluge Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, projektno-tehničke dokumentacije u sklopu projekta Rekonstrukcija i dogradnja CSS Rijeka, financiranog iz Poziva Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije - druga faza (Ref. oznake: KK.08.1.3.04.0041).