Odluka o izboru kandidata

23.05.2022

Odluka o izboru kandidata za dipl. pravnika-pripravnik.