Odluka o izboru kandidata

3.03.2022

Odluka o izboru kandidata za dipl. pravnika na određeno puno radno vrijeme.