Odluka o izboru kandidata

19.02.2021

Odluka o izboru kandidata za računovodstvenog referenta na neodređeno puno radno vrijeme.