Odjel za zaštitu tjelesno ili mentalno oštećenih osoba

22.08.2014

 U okviru kojeg djeluje Prvostupanjsko tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi raspolaže informacijama vezanim uz:

 - osobnu invalidninu,

- doplatak za pomoć i njegu,

- status roditelja njegovatelja,

- zaštitu osoba s invaliditetom

- podatke o korisnicima navedenih prava i usluga te njihovih obitelji

- sudjelovanje u utvrđivanju dijagnoze za vještačenu osobu, vrstu i stupanj tjelesnog oštećenja, težinu oštećenja, stupanj mentalne retardacije, vrstu i težinu psihičke bolesti, trajnih ili privremenih promjena u zdravstvenom stanju, postojanje sposobnosti za osposobljavanje za samostalan život i rad, prijeke potrebe stalne ili privremene pomoći i njege i njen opseg

- ostali poslovi sukladno Pravilniku i sistematizaciji poslova CZSS