Odjel za zaštitu djece, braka i obitelji

22.08.2014

Raspolaže informacijama vezanim uz:

- zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi, posebice među bračnim drugovima

- zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno

- zaštitu djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi

- posvojenje

- zaštitu djece pod posebnim skrbništvom

- unaprjeđenje udomiteljstva

- zaštitu žrtava obiteljskog nasilja

- evidencije o postupcima posredovanja prije razvoda braka

- evidenciju djece koju su roditelji dužni uzdržavati na temelju sudske odluke ili nagodbe

- evidencije smještene djece u udomiteljske obitelji i socijalne ustanove

- evidenciju roditelja kojima su izrečene obiteljsko pravne mjere

- odobrenja za raspolaganje imovinom mlt. djece

- ostali poslovi sukladno Pravilniku i sistematizaciji poslova CZSS