Odjel za poslove skrbništva

22.08.2014

- podatke o odraslim osobama pod skrbništvom,

- podatke iz svih evidencija o osobama pod skrbništvom i njihovim skrbnicima

- zaštitu psihički bolesnih, odraslih, starijih i nemoćnih  osoba

- podatke o mlt. osobama pod skrbništvom

- zaštitu djece pod posebnim skrbništvom

- evidenciju osoba pod skrbništvom

- sudjeluje u postupku donošenja odluke o ostvarivanju i prestanku roditeljske skrbi

 nakon punoljetnosti djeteta na način da saslušava roditelje i ocjenjuje da li su sposobni skrbiti o punoljetnom djetetu,

- sudjeluje u izboru osobe za skrbnika, te daje mišljenje o toj osobi,

- prati rad skrbnika i učinak poduzetih mjera ili oblika socijalne zaštite,

- obilazi štićenika smještenog u obitelji ili ustanovi najmanje dva puta godišnje, te izrađuje pismeno izvješće o tome,

- sudjeluje u postupku popisa i opisa imovine štićenika,

-  ostali poslovi sukladno Pravilniku i sistematizaciji poslova CZSS