Odjel računovodstveno-financijskih, pravnih, administrativnih i tehničkih poslova

22.08.2014

- kadrovsku evidenciju radnika koji rade ili su radili u Centru

- obračune i isplate plaća

- poslove izrade financijskih planova, periodičnih i završnih računa za socijalnu skrb, materijalne troškove i troškove zaposlenika

- financijsku dokumentaciju Centra

- evidenciju svih korisnika socijalne skrbi

- evidenciju svih isplata socijalnih naknada

- rad Upravnog vijeća Centra

- planove i izvještaje o radu Centra

- uvođenje standarda kvalitete u rad Centra

- Pravilnike koje je donio ravnatelj i Upravno vijeće Centra

- dokumentaciju o suradnji i ugovornim odnosima s drugim pružateljima usluga

- dokumentaciju o nabavi roba i usluga za korisnike, održavanje sredstava rada i zgrade     Centra

 -  kontakt podatke o Centru kao ustanovi

-  teritorijalnu i stručnu podjelu poslova unutar Centra prema stručnim radnicima

-  pismohranu Centra

-  zaštitu na radu

-  evidenciju podataka o prijemnim obrascima korisnika Centra, te raspodjelu korisnika na odjele i  na stručne radnike

-  evidenciju ulaza i izlaza korisnika i radnika