Obavijest o rezultatima javnog natječaja

1.12.2020

Temeljem provedenog natječajnog postupka ravnatelj Centra za socijalnu skrb Rijeka, nakon što je Komisija razmotrila sve zamolbe kandidata uvažavajući obvezujuća prava prednosti pri zapošljavanju prema svim propisima kojima je utvrđeno pravo pojedinih osoba na prednost pri zapošljavanju, sukladno čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13) kojim je propisana obveza tijela da prilikom zapošljavanja osobi s invaliditetom daju prednost pod jednakim uvjetima, donio je odluku o izboru kandidata:
 
Marin Anić, upravni referent