Obavijest o odabiru ponude u postupku jednostavne nabave

3.10.2019

Obavijest o odabiru ponude u postupku jednostavne nabave za uslugu nabave i ugradnje prolaznog detektora metala i nabave ručnih detektora metala u Centru za socijalnu skrb Rijeka.

Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za uslugu nabave i ugradnje prolaznog detektora metala i nabave ručnih detektora metala u Centru za socijalnu skrb Rijeka evidencijski broj J 29/2019 odabrana je Ponuda ponuditelja LEADTECH d.o.o., Zagreb.