Obavijest o odabiru kandidata

21.01.2021

Odluka o izboru kandidata za dipl. psihologa na neodređeno puno radno vrijeme.