O obiteljskom centru

24.04.2018

Centar za socijalnu skrb
Podružnica obiteljski centar Rijeka
Franje Čandeka 23 b
Telefon: 051/338 526
Fax: 051/311 107
Kontakt mail:
css-rijeka-oc@socskrb.hr

WEB: http://oc-pgz.hr/

 

 

 

Radno vrijeme:
PON, UTO, SRI, PET: 08.00 – 16.00 h
ČET:                             08.00 – 19.00 h

Savjetodavni rad obavlja se u navedenom radnom vremenu prema prethodno dogovorenom terminu

 

 

 

Centar za socijalnu skrb Rijeka, Podružnica obiteljski centar u okviru svoje djelatnosti obavlja poslove savjetodavnog i preventivnog rada i druge stručne poslove koji se odnose na:

 • - savjetodavnu uslugu koja se odnosi na brak, roditeljstvo, obiteljske i partnerske odnose,
 • - razvoj socijalizacijskih vještina djece i mladih, posebno komunikacijskih vještina i nenasilnog rješavanja sukoba među djecom i mladima,
 • - razvoj komunikacije i tolerancije u mladenačkim i partnerskim odnosima
 • - organizacija i provođenje edukacije posvojitelja,
 • - obiteljsku medijaciju
 • - poticanje i razvoj programa rada u zajednici, volonterskog rada i rada udruga koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladeži i drugim socijalno osjetljivim skupuinama stanovništva,
 • - poticanje i provedba programskih aktivnosti nemijenjenih edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti.

 

U savjetovanje se mogu uključiti odrasle osobe, djeca i mladi,  svatko u skladu sa svojim potrebama. Može biti uključen pojedinac, obitelj, roditelj s djetetom ili par, ovisno o procjeni što je najkorisnije (ili ovisno što je moguće).

PROGRAMSKE AKTIVNOSTI

Programske aktivnosti odvijaju se u ciklusima, a obavijest o početku pojedinog programa biti će pravovremeno najavljena.

Namijenjene su edukaciji i promidžbi obiteljskih vrijednosti.

1. ŠKOLA ZA RODITELJE

Program namijenjen roditeljima za zadovoljavanje potreba i interesa  za općim znanjem o ulozi roditelja i načinima odgoja djece koji im omogućava ostvarivanje svog razvojnog potencijala.

Ciljevi programa:

 • promicanje roditeljske odgovornosti i obiteljskog odgoja u duhu Konvencije o pravima djeteta,
 • unapređenje odnosa s djecom i drugim ljudima iz okružja,
 • razvoj snaga za postizanje veće kvalitete življenja,
 • unapređenje roditeljskih postupaka.

Školu za roditelje čini skupina roditelja s jednakim ili sličnim iskustvima i poteškoćama pa time doživljaj usamljenosti i opterećenosti postaje manji. Tijekom i nakon okončanja programa roditelj stječe novi uvid koji vodi promjeni njihova ponašanja te dovodi do kvalitetnijih  odnosa i s drugim ljudima iz njihova osobnog i profesionalnog okružja.

 

Teme radionica:

 1. Tko sam i kako ćemo zajedno
 2. Djelotvorni odgojni postupci
 3. Psihološke potrebe: što znači biti bolji roditelj u kontekstu psiholoških potreba i želje
 4. Cjelokupno ponašanje
 5. Samopoštovanje i samopouzdanje
 6. Asertivno, neasertivno i agresivno ponašanje
 7. Ljutnja, agresija i sukob
 8. Motivacija
 9. Kako učiti
 10. Tv, internet i odgoj
 11. Pravila u obitelji, pubertet i adolescencija
 12. Što smo naučili

 

Program se sastoji od 12 radionica koje se održavaju jednom tjedno u trajanju od 90 minuta, u prostorijama Podružnice  obiteljski centar. Način vođenja radionica je interaktivni pristup gdje je uloga voditelja da ponudi sadržaj i metode rada koje omogućavaju aktivan doprinos svih sudionika.

Voditeljice radionica: socijalni radnik i psiholog.


Sudionici na završnoj radionici Škole za roditelje

 

2. RODITELJI NA DRUGI NAČIN-ŠKOLA ZA POSVOJITELJE – PROGRAM EDUKACIJE I PRIPREME (POTENCIJALNIH) POSVOJITELJA

Program je namijenjen je potencijalnim posvojiteljima koji su podnijeli zahtjev za obradu i posvojenje djeteta Centru za socijalnu skrb ,te posvojiteljima djece predškoleske, školske i adolescentne dobi koji žele unaprijediti roditeljske vještine i steći nova zbnanja o odgoju djece.

Ciljevi programa:

 • osnaživanje obitelji kroz stjecanje potrebnih vještina i znanja u obavljanju odgovorne i zahtjevne uloge posvojitelja
 • pridonošenje boljem razumjevanju problemite piosvojenje i potrebe posvojene djece,
 • Razvoj i promocija posvojenja,
 • Stvaranje uvjeta za pravilan psihofizički, socijalni i emocionalni razvoj posvojene djece
 •  

Tematske cjeline radionica:

 1. Samopredstavljanje, upoznavanje i uvod u teme
 2. Ja sam važna osoba-Ja sam posvojitelj
 3. Dijete i privrženost
 4. Što su posvojena djeca propustila, što smo mi propustili
 5. Reći djetetu da je posvojeno
 6. Ostavi me, ali me nemoj napustiti;posvojenje u očima adolescenata
 7. Moje dijete i njegove potrebe
 8. Kako prepoznati i rješavati probleme u odgoju
 9. Kako pomoći djetetu da kontrolira svoje ponašanje
 10. Samopouzdano dijete –kako to postići?
 11. Hoćeš li ti biti moja mama?
 12. Što smo postigli-kraj i početak

Program se sastoji od 12 radionica koje se održavaju jednom tjedno u trajanju od 120 minuta, u prostorijama Podružnice  obiteljski centar  Način vođenja radionica je interaktivni pristup gdje je uloga voditelja da ponudi sadržaj i metode rada koje omogućavaju aktivan doprinos svih sudionika.Grupa koja radi na ovakav način je kombinacija suportne i edukativne grupe.

Sudionici Škole za posvojitelje na prvoj radionici

3. RIJEKA PODRŠKE – RASTIMO ZAJEDNO

Projekt provodi  Strukovna udruga za promicanje dobrobiti djece „Portić“  u partnerstvu s Centrom za podršku roditeljstvu „Rastimo zajedno“ - Zagreb, Udrugom za zaštitu obitelji Rijeka U.Z.O.R. i Centrom za socijalnu skrb Rijeka, Podružnicom Obiteljski centar PGŽ.

Projekt je nastao je unutar Projekta za podršku roditeljstvu u zajednici i u okrilju Programa za rani razvoj djece i poticajno roditeljstvo “Prve 3 su najvažnije!” Ureda UNICEF-a u Hrvatskoj. Potporu razvoju programa dala je Agencija za odgoj i obrazovanje RH i Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Svrha programa  „ Rijeka podrške-Rastimo zajedno“  je pružanje socijalne i emocionalne podrške, jačanjem snaga obitelji koje svoje roditeljstvo ostvaruju u otežanim uvjetima (dugotrajna nezaposlenost, nizak socioekonomski status, rastava braka, žrtve obiteljskog nasilja i druge nepovoljne životne okolnosti). Provedbom radionica ,roditeljima se želi ponuditi ne samo usvajanje znanja i spoznaja o roditeljstvu u najboljem interesu djeteta, već ih i osnažiti u njihovoj roditeljskoj ulozi, ojačati samopouzdanje i ponuditi priliku da u sigurnom i podržavajućem okruženju razmjene iskustava, brige, probleme ali i svoja rješenja i uspjehe.         

Ishodište programa „Rijeka podrške-Rastimo zajedno“ je pravo svakog djeteta na roditeljski odgoj koji je u njegovom najboljem interesu, a pritom se ističe pravo roditelja da dobije odgovarajuću pomoć društva u ispunjavanju roditeljskih odgovornosti.

Program radionica čini  jedanaest dvosatnih konceptualno i tematski povezanih radionica koje provode posebno educirani voditeljski timovi stručnjaka za podršku ranom razvoju djeteta.

Na radionicama sudjeluje u prosjeku 8-10 roditelja djece do 6 godina starosti, a koristite se različiti oblici rada, ovisno o cilju i sadržaju pojedine aktivnosti. Kratka predavanja uz PPT prezentacije, vježbe i rad na različitim zadacima izmjenjuju se s razgovorom na određenu temu i razmjenom iskustva u malim ili većim grupama. Svaka radionica „začinjena“ je i ponekom igrom i/ili kratkim filmom.

TEME:

 1. Roditelji 21. stoljeća
 2. Četiri stupa roditeljstva
 3. Roditeljski ciljevi i psihološke potrebe djeteta
 4. Sva naša djeca i kako ih volimo
 5. Slušanje – važna vještina roditeljstva
 6. Kako dijete uči o svijetu oko sebe
 7. Granice: zašto i kako?
 8. Kreiramo i biramo rješenja
 9. Roditeljske odgovornosti i još neka pitanja
 10. Biti roditelj: utjecaji i izbori
 11. Završetak i novi početak
   

Voditeljice radionica: socijalni pedagog (Podružnica OC) i psiholog (vanjski suradnik)