Unutarnji ustroj Centra

22.08.2014

- Odjel socijalne skrbi
- Odjel za zaštitu tjelesno ili mentalno oštećenih osoba, u okviru kojeg djeluje  Prvostupanjsko tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi
- Odjel za zaštitu djece, braka i obitelji
- Odjel za poslove skrbništva
- Odjel za zaštitu i tretman djece i mladeži s poremećajima u ponašanju
- Odjel računovodstveno-financijskih, pravnih, administrativnih i tehničkih poslova

Stranice