JAVNI POZIV za prijavu kandidata Republike Hrvatske za članstvo u Skupini stručnih osoba za djelovanje protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (GREVIO)

31.10.2022

U nastavku su poveznice na web stranicu Ministarstva te Narodnih novina za javni poziv kandidatima:

https://mrosp.gov.hr/javni-poziv-za-prijavu-kandidata-republike-hrvatske...

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/oglasi/o8345910.html