Rekonstrukcija i dogradnja Centra za socijalnu skrb Rijeka

Kratki opis projekta- Projektom „Rekonstrukcija i dogradnja Centra za socijalnu skrb Rijeka“ povećati će se prostorni kapaciteti Centra dogradnjom i opremanjem dvorane s ciljem poboljšanja kvalitete pružanja izvaninstitucijskih usluga koje će indirektno/direktno doprinositi prevenciji institucionalizacije, razvoju mreže izvaninstitucijskih usluga i službi podrške u zajednici te izmještaju. Ovim projektom Centar će doprinijeti razvoju izvaninstitucijskih usluga namijenjenih djeci i mladima bez odgovarajuće roditeljske skrbi kao i članovima njihovih obitelji i udomiteljskih obitelji.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta- Rekonstruirano/uređeno/opremljeno 18 infrastrukturnih jedinica CZSS-a

Razdoblje provedbe projekta:  14.06.2019. – 14.05.2023.

Ime korisnika- Centar za socijalnu skrb Rijeka

Ukupan iznos projekta-  13.967.414,33 kn

Iznos EU potpore-  13.967.414,33 kn

Kontakt osoba za informacije: Nera Peranić Čelić tel.: 051/499-104

 

Stranice