• 22/05/2020 - 10:26

    Beskućništvo je po svojoj težini i složenosti spada u sam vrh socijalnih problema. Beskućnici se definiraju kao osobe bez krova nad glavom, bez stana/kuće ili osobe koje žive u  nesigurnim i neadekvatnim prostorima.

  • 03/02/2020 - 12:48

    Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br

Unutarnji ustroj Centra

22.08.2014

- Odjel socijalne skrbi
- Odjel za zaštitu tjelesno ili mentalno oštećenih osoba, u okviru kojeg djeluje  Prvostupanjsko tijelo vještačenja za davanje nalaza i mišljenja u postupku ostvarivanja prava i drugih oblika socijalne skrbi
- Odjel za zaštitu djece, braka i obitelji
- Odjel za poslove skrbništva
- Odjel za zaštitu i tretman djece i mladeži s poremećajima u ponašanju
- Odjel računovodstveno-financijskih, pravnih, administrativnih i tehničkih poslova

Stranice