Prava o sustavu socijalne skrbi

21.08.2014
 1. zajamčena minimalna naknada,
 2. naknada za troškove stanovanja,
 3. pravo na troškove ogrjeva,
 4. naknada za osobne potrebe korisnika smještaja,
 5. jednokratne naknade,
 6. naknade u vezi s obrazovanjem,
 7. osobna invalidnina,
 8. doplatak za pomoć i njegu,
 9. status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja,
 10. naknada do zaposlenja te
 11. socijalne usluge

Korisnici socijalne skrbi su:

 1. samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način
 2. dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlađa punoljetna osoba, dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva trgovanja ljudima, dijete s teškoćama u razvoju, dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju, dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu te dijete strani državljanin koje se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu
 3. trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život
 4. obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška
 5. odrasla osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama
 6. odrasla osoba žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima
 7. osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama
 8. osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti
 9. beskućnici
 10. druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o socijalnoj skrbi

 

Pročitajte više u prilogu (PDF):

Kontakti

21.08.2014

Ravnatelj

Karlo Balenović

051/499-102

Pravnik

Nera Peranić Čelić

051/499-104

Prijemni ured

Tihana Pavičić Draženović

051/499-152

Ika Anić

051/499-110

Porta

051/499-101

Šef računovodstva

Mirjana Batinica

051/499-105

Voditelj odjela za odrasle osobe

Ružica Ninić

051/499-153

Voditelj odjela za djecu, mlade i obitelj

Zvonka Beg Kvaternik

051/499 104

Stručna podcjelina za zaštitu djece i mladih s problemima u ponašanju

Gordana Ujičić Šorić

051/499-117

Stručna podcjelina za zaštitu djece s teškoćama u razvoju

Snježana Marojević

051/499-111

Podružnica Delnice

Predstojnik

Silvana Cindrić

051/440-488

Podružnica Vrbovsko

Predstojnik

Stanislava Hlavač

051/440-434

Podružnica Čabar

Predstojnik

Dinka Briški

051/440-487

Podružnica Obiteljski centar

Predstojnik

Gordana Stolfa

051/338-526
www.oc-pgz.hr

 

Stranice