Natječaju za dodjelu „Nagrade za promicanje prava djeteta“ u 2018. godini

18.09.2018

NATJEČAJ

za dodjelu »Nagrade za promicanje prava djeteta« u 2018. godini.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, povodom obilježavanja dana prihvaćanja Konvencije o pravima djeteta, radi dodjele »Nagrade za promicanje prava djeteta« (u daljnjem tekstu: Nagrada) u 2018. godini, za iznimna postignuća u zaštiti dobrobiti, prava i interesa djece, poziva:

– fizičke i
– pravne osobe

da predlože kandidate za:

1. Godišnju nagradu
2. Nagradu za životno djelo.

Detaljnije o natječaju možete pročitati u Narodnim novinama.