Natječaj za radno mjesto kućni majstor - ložač centralnog grijanja III vrste

11.03.2020

Natječaj za radno mjesto kućni majstor - ložač centralnog grijanja III vrste - na određeno puno radno vrijeme - 1 izvršitelj, u Centru za socijalnu skrb Rijeka, mjesto rada Rijeka.

Uvjeti:

-SSS – tehničkog ili prometnog smjera
-12 mjeseci radnog staža u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci,
-da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17, 130/17).
-položen ispit za ložača ili rukovatelja centralnog grijanja ( obzirom na Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima  NN 88/14 i 20/15)
-položen ispit iz zaštite od požara pri MUP-u
- položen ispit za vozača “B” kategorije