Natječaj za radno mjesto diplomiranog socijalnog radnika (određeno)

12.02.2019

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno na radno mjesto diplomiranog socijalnog radnika I vrste u Centru za socijalnu skrb Rijeka, 1 izvršitelj


UVJETI :
- hrvatsko državljanstvo,
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike (VSS)
- 12 mjeseci radnog staža u struci,
- položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13)
- da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13).