Natječaj za radno mjesto diplomiranog socijalnog radnika (određeno)

19.09.2018

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno na radno mjesto diplomiranog socijalnogradnika I  vrste u Centru za socijalnu skrb Rijeka, 1 izvršitelj.

UVJETI :

-           hrvatsko državljanstvo,
-           završen preddiplomski i diplomski sveučilišni  studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike  (VSS)
-           12 mjeseci radnog staža u struci,
-           položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13)
-           da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13).