Natječaj za radno mjesto diplomiranog psihologa (određeno)

12.02.2019

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno na radno mjesto diplomiranog psihologa I vrste u Centru za socijalnu skrb Rijeka, 1 izvršitelj.

UVJETI :
- hrvatsko državljanstvo,
- završen diplomski studij za diplomiranog psihologa /mag.psihologije (VSS)
- 12 mjeseci radnog staža u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci,
- položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13)
- da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13).