Natječaj za radno mjesto diplomiranog pravnika (određeno)

26.10.2018

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme ( 4 h dnevno) na radno mjesto diplomiranog pravnika I  vrste u Centru za socijalnu skrb Rijeka, 1 izvršitelj.

UVJETI :
- hrvatsko državljanstvo,
- završen diplomski studij za diplomiranog pravnika (VSS)
- 12 mjeseci radnog staža u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci,
- položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13,152/14)
- da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13,152/14).