Natječaj za radno mjesto diplomiranog pravnika (određeno)

19.09.2018

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno puno radno vrijeme na radno mjesto diplomiranog pravnika I vrste u Centru za socijalnu skrb Rijeka

UVJETI :

-           hrvatsko državljanstvo,
-           završen diplomski  studij za diplomiranog pravnika  (VSS)
-           12 mjeseci radnog staža u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci,
-           položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13,152/14)
-           da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14)