Natječaj za radno mjesto diplomiranog pravnika I vrste

30.08.2019

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na određeno nepuno radno vrijeme (4h dnevno) na radno mjesto diplomiranog pravnika I vrste

UVJETI :

  • -           hrvatsko državljanstvo,
  • -           završen diplomski  studij za diplomiranog pravnika / mag. prava (VSS)
  • -           12 mjeseci radnog staža u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci,
  • -           položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13,152/14, 99/15, 52/16, 16/17)
  • -           da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17).