Natječaj za radno mjesto diplomiranog pravnika I vrste

1.04.2019

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme na radno mjesto diplomiranog pravnika I vrste, 1 izvršitelj.

UVJETI :
- hrvatsko državljanstvo
- završen diplomski studij za diplomiranog pravnika (VSS)
- 12 mjeseci radnog staža u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci,
- položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13,152/14, 99/15, 52/16,16/17)
- da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13,152/14, 99/15, 52/16, 16/17).