Natječaj za radno mjesto administrativni referent III vrste (neodređeno)

25.01.2019

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno na radno mjesto administrativnog referenta III vrste u Centru za socijalnu skrb Rijeka, 1 izvršitelj.

UVJETI :
- hrvatsko državljanstvo,
- SSS – ekonomskog, upravnog ili općeg usmjerenja
- 12 mjeseci radnog staža u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci
- da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17, 130/17)