Natječaj za kućnog majstora

8.10.2020


JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto kućni majstor – ložač centralnog grijanja III vrste – na određeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj, u Centru za socijalnu skrb Rijeka,  mjesto rada Rijeka
 
Uvjeti:


-SSS – tehničkog ili prometnog smjera


-12 mjeseci radnog staža u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci,


-da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17, 130/17).


-položen ispit za ložača ili rukovatelja centralnog grijanja ( obzirom na Pravilnik o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima  NN 88/14 i 20/15)
 
-položen ispit iz zaštite od požara pri MUP-u


- položen ispit za vozača “B” kategorije