Natječaj za 1 (jedno) radno mjesto diplomiranog socijalnog radnika

23.03.2017

N A T J E Č A J za zasnivanje radnog odnosa na određeno na radno mjesto diplomiranog socijalnog radnika I vrste u Centru za socijalnu skrb Rijeka, 1 izvršitelj

UVJETI :

  • hrvatsko državljanstvo,
  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, odnosno studij za diplomiranog socijalnog radnika  (VSS)
  • 12 mjeseci radnog staža u struci ,
  • položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15)
  • da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15).