Natječaj diplomirani socijalni radnik na određeno

3.02.2017

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na određeno na radno mjesto diplomiranog socijalnog radnika I vrste

u Centru za socijalnu skrb Rijeka, 1 izvršitelj

UVJETI :
- hrvatsko državljanstvo
- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike  (VSS)
- 12 mjeseci radnog staža u struci
- položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15)
- da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15).