Natječaj diplomirani socijalni radnik na neodređeno (2)

20.02.2017

NATJEČAJ za zasnivanje radnih odnosa na neodređeno na radno mjesto diplomiranog socijalnog radnika I vrste
u Centru za socijalnu skrb Rijeka, 2 izvršitelja:
1 izvršitelj mjesto rada – Rijeka
1 izvršitelj mjesto rada Delnice

UVJETI :
-           hrvatsko državljanstvo,
-           završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne politike  (VSS)
-           12 mjeseci radnog staža u struci,
-           položen stručni ispit u skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15),
-           da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15).