Moje mjesto pod suncem - sažetak projekta

20.09.2021

Moje mjesto pod suncem projekt je u vrijednosti od 180.116,31 EUR, a usmjeren je na borbu protiv siromaštva djece u gradu Rijeci i Gospiću. Za uspjeh u toj borbi važna je suradnja organizacija civilnog društva, javnih institucija, lokalnih vlasti, privatnog sektora i vas, građana.