Javni natječaj za računovodstvenog referenta III vrste

19.11.2020

Uvjeti :

-SSS – ekonomskog usmjerenja

-12 mjeseci radnog staža u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci,

-da ne postoji zapreka iz odredbe članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi (NN RH broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17, 130/17).

Više detalja u prilogu.