Javna nabava

20.11.2020

U tijeku je postupak javne nabave društvenih i drugih posebnih usluga –

Pružanje usluga zaštite osoba i imovine u Centru za socijalnu skrb Rijeka i CSS Rijeka Podružnicama Vrbovsko, Čabar i Obiteljski centar