Izjava o gospodarskim subjektima s kojima je predstavnik naručitelja u sukobu interesa

11.11.2020

Obavijest o sukobu interesa.