Informacije o Centrima

22.08.2014

Centar za socijalnu skrb Rijeka je pravna osoba s javnim ovlastima  koja obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti utvrđenih Zakonom o socijalnoj skrbi.

Sjedište Centra za socijalnu skrb Rijeka je u Rijeci, na adresi Laginjina 11a.  

Za obavljanje dijela djelatnosti Centar ima četiri Podružnice:

 

Podružnica  Delnice

Podružnicu  Delnice, sa sjedištem u Delnicama, Trg 138. brigade HV 4, koja obavlja djelatnost za područje Grada Delnice, Općine Brod Moravice, Općine, Fužine, Općine Lokve, Općine Mrkopalj, Općine Ravna Gora i Općine Skrad.

Podružnica obavlja djelatnost i posluje u pravnom prometu pod nazivom:

Centar za socijalnu skrb Rijeka, Podružnica Delnice ( u daljnjem tekstu: Podružnica ).

Sjedište Podružnice je u Delnicama, Trg 138. Brigade HV 4.

 

Podružnica Čabar

Podružnicu  Čabar, sa sjedištem u Čabru,  Narodnog oslobođenja 2, koja obavlja djelatnost za područje Grada Čabar.

Podružnica obavlja djelatnost i posluje u pravnom prometu pod nazivom:

Centar za socijalnu skrb Rijeka, Podružnica Čabar ( u daljnjem tekstu: Podružnica ).

Sjedište Podružnice je u  Čabru,  Narodnog oslobođenja 2.

 

Podružnica Vrbovsko

Podružnicu  Vrbovsko, sa sjedištem u Vrbovskom,  Dobra 6, koja obavlja djelatnost za područje Grada Vrbovsko.

Podružnica obavlja djelatnost i posluje u pravnom prometu pod nazivom:

Centar za socijalnu skrb Rijeka, Podružnica Vrbovsko (u daljnjem tekstu: Podružnica ).

Sjedište Podružnice je u  Vrbovskom, Dobra 6.

 

Podružnica  Rijeka

Podružnicu Obiteljski centar, sa sjedištem u Rijeci, Franje Čandeka 23b,  koja obavlja djelatnost za područje jedinice područne (regionalne) samouprave.

Podružnica obavlja djelatnost i posluje u pravnom prometu pod nazivom:

Centar za socijalnu skrb Rijeka, Podružnica Obiteljski centar (u daljnjem tekstu: Podružnica).