Centar za socijalnu skrb - Dokumentacija

1. Prethodne radnje
1. Idejni projekt
15_2017_czss rijeka.pdf
2. Mišljenje Grada Rijeka
misljenje Grad Rijeka .pdf
3. Elaborat procjene ulaganja
elaborat procjene13.10.2019.pdf
2. Idejni
1. Idejni projekt
22_20 czss idejni potpis.pdf
2. Zahtjev za posebne uvjete
Obavijest o urednom zahtjevu.pdf
Zahtjev za posebne uvjete.pdf
3. Dokumentacija gradskog ureda
Poziv javnopravnim tijelima za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja.pdf
4.. Ishodovanje posebnih uvjeta
Posebni uvjeti CZSS.pdf
3. Glavni
01. Glavni projekti
007-21 CZSS u Ri-ZNR-GP01-P potpis.pdf
22_2020 glavni arh potpis.pdf
22_2020 knjiga 1 potpis.pdf
CZSSRI_STROJARSKI GP_210227_potpis.pdf
FizCZSS_UVEZ potpis.pdf
Mapa 10_Projekt dizala i platforme potpis.pdf
OG-01_21-GL- Centar za socijalnu skrb Rijeka KOMPLET_potpis.pdf
Proj 7-21 G potpis.pdf
Proj 7-21 H potpis.pdf
Proj 7-21 K1 potpis.pdf
Proj 7-21 S potpis.pdf
02. Prilozi za građevinsku dozvolu
IDENTIFIKACIJA_CESTICE_1610089918243.pdf
IM_KOMPLET czss.pdf
Iskaznica_energetskih_svojstava_zgrade.pdf
KOPIJA_GRUNTOVNOG_PLANA_ZA_ZK_1610089970626.pdf
građevinska dozvola 1979.pdf
odobrenje za upotrebu 1980.pdf
potvrda glavnog projekta 2009.pdf
punomoć czss.pdf
suglasnost Grad Rijeka.pdf
uporabna dozvola 2009.pdf
03. Zahtjev za građevinsku dozvolu
Zahtjev za građevinsku dozvolu dopuna 02.03.2021.pdf
Zahtjev za građevinsku dozvolu.pdf
04. Zaključak o nedostacima
Zaključak_nedostaci_dopune_Centar_za_socijalnu_skrb.pdf
05. Glavni projekti korigirani
007-21 CZSS u Ri-PMZOP-GP03(06) potpis.pdf
007-21 CZSS u Ri-ZNR-GP02-Potpis.pdf
22_20_glavni czss knjiga 1 potpisZZ.pdf
22_20_glavni czss potpis.pdf
CZSS RIJEKA_STROJARSKI GP_dpotpis.pdf
FizCZSS_UVEZ potpis.pdf
Geodetski elaborat.pdf
Mapa IX_Strojarski projekt dizala potpis.pdf
OG-01_21-GL- CZSS KOMPLET V.2 signJG.pdf
Proj 7-21 G potpis_potpis.pdf
Proj 7-21 H potpis.pdf
Proj 7-21 K1 potpis.pdf
Proj 7-21 S potpis-revident sm.pdf
06. Revizije na glavni projekt
2217-INprojekt-dizalo.pdf
R21-08 InProjekt sm.pdf
Rev_37_21_Rijeka_StariGrad_gradevinska jama_potpisano.pdf
07. Zahtjev za dopunu građevinske dozvole
Dopuna zahtjeva za građevinsku dozvolu 20.04.2021.pdf
Dopuna zahtjeva za građevinsku dozvolu 21.04.2021.pdf
08. Poziv javnopravnim tijelima
Poziv javnopravnim tijelima za dostavu potvrda na glavni projekt.pdf
09. Potvrde glavnog projekta
POTVRDA komunalni.pdf
POTVRDA sanitarna.pdf
Potvrda glavnog projekta - MUP.pdf
potvrda HEP.pdf
potvrda Konzervatori.pdf
potvrda vik.pdf
10. Građevinska dozvola
Građevinska dozvola.pdf
11. Ovjereni glavni projekti od strane Grada Rijeka
22_20_glavni czss knjiga 1 potpisZ.pdf
22_20_glavni czss potpis.pdf
CZSS RIJEKA_STROJARSKI GP_dpotpis.pdf
FizCZSS_UVEZ potpis.pdf
Mapa IX_Strojarski projekt dizala potpis.pdf
OG-01_21-GL- CZSS KOMPLET V.2 signJG.pdf
Proj 7-21 G potpis_potpis.pdf
Proj 7-21 H potpis.pdf
Proj 7-21 K1 potpis.pdf
Proj 7-21 S potpis.pdf
12. Pravomoćnost građevinske dozvole
pravomoćnost građevinske dozvole.pdf
4. Izvedbeni
1. Izvedbeni projekti
22_2020 izvedbeni potpis.pdf
7-21 G, IZV potpis.pdf
7-21 H IZV potpis.pdf
CZSS RIJEKA_IZVEDBENI STROJARSKI PROJEKT_dpotpis.pdf
Mapa VII_Strojarski projekt dizala.pdf
OG-01_21-IZ- Centar za socijalnu skrb Rijeka KOMPLET_sigJM.pdf
Proj 7-21, S, IZV, 25.05. potpis-revident.pdf
2. Revizije izvedbeni projekti
2217-INprojekt-dizalo-IZ.pdf
R21-08i InProjekt sM.pdf
3. Troškovnik
troskovnik czss 07_2021_BC.xls
troskovnik czss 07_2021_SC.xls
4. Troškovnik korigirani 25.11.2021
TROSKOVNIK_CZSSRIJEKA - 25.11.2021.xlsx